Startpagina

 

Sumus Soldani is een sportvereniging die tot doel heeft de middeleeuwse krijgskunst te bestuderen en te beoefenen. Het idee ontstond in mei 2009 toen een aantal vrienden op zoek waren naar een manier om zich verder te verdiepen in de middeleeuwse krijgskunst. Er werd besloten om een sportvereniging op te richten die zich vooral zou toeleggen op het middeleeuws zwaardvechten met het "bastaard"-zwaard.

De vereniging kreeg de naam "Sumus Soldani", Latijn voor "wij zijn huurlingen". Dit verwijst naar de oude banden die de sportclub had met de middeleeuwse re-enactment. Hoewel een aantal leden nog steeds in deze wereld actief is, staat de vereniging volledig los van het re-enactment gebeuren. Zwaardvechten is immers (veel) meer dan dat.

De filosofie van Sumus Soldani valt samen te vatten in drie kernwoorden die het devies vormen van de vereniging: "Sapientia - Amicitia - Libertas".

  • Sapientia - wijsheid: datgene wat nodig is om op een verantwoorde wijze om te gaan met het zwaard. Daarnaast is het ook de verwoording van het uiteindelijke doel van de vereniging: het verwerven van inzicht in en kennis van de historische manuscripten over de zwaardvechtkunst die doorheen de geschiedenis werden overgeleverd;
  • Amicitia - vriendschap: datgene waar het in de vereniging om draait. Vriendschapsbanden worden gesmeed en verstevigd. Want het is enkel als vrienden dat men met elkaar kan vechten. Zoniet vecht men tegen elkaar;
  • Libertas - vrijheid: binnen Sumus Soldani bestaan geen dogma's. Er bestaan vele soms vage (interpretaties van) manuscripten. Sumus Soldani houdt eraan om de sport in alle vrijheid en niet gebonden door enig dogma of taboe te ontdekken en te beleven. Leden mogen daarom ook steeds na de training alle mogelijke vragen stellen en -kritische- opmerkingen maken over de geziene technieken, waarbij een persoonlijke visie steeds wordt aangemoedigd.

Kortom, indien men de oude, edele en tot de verbeelding sprekende kunst van het zwaardvechten wil beoefenen en aanleren in een hedendaags kader en in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer waar ruimte is voor (zelf)kritiek, is men steeds welkom bij Sumus Soldani.