Wat doen we?

HEMA (Historical European Martial Arts)

HEMA of historische europese krijgskunsten (HEK) is een verzamelnaam voor europese krijgskunsten die vroeger bestonden maar die om de een of andere reden gestopt zijn met bestaan. De bedoeling van HEMA is om deze vechtkunsten terug te laten herleven en te promoten als volwaardige vechtsporten die gelijkwaardig zijn aan de meer bekende Oosterse equivalenten. Het interessante aan deze vechtsporten is dat ze een mix zijn van onderzoek in de gechiedenis van de krijgskunsten en het aanleren van sport-technische vaardigheden.

Hoe traint Sumus Soldani?

Sumus Soldani werkt volgens een lessensysteem dat de belangrijkste concepten uit het middeleeuws zwaardvechten volgens de Duitse school aanleert. De leden worden aangespoord om hier zelfstandig over na te denken en onderzoek naar te doen.

Om dit te bereiken worden twee soorten trainingen georganiseerd:

  • De lestrainingen gaan door op zondag. De trainers leren concepten uit het middeleeuws zwaardvechten aan door middel van oefeningen die individueel of in paren worden uitgevoerd. Sumus Soldani werkt niet met niveaus of graden maar traint als één groep. Deze trainingen houden onder meer een opwarming, basisoefeningen, herhalingen van oude technieken en aanleren van nieuwe technieken in. Vaak wordt er afgesloten met een ludieke - speelse - ontspannende groepsoefening of een sparringoefening waarbij de aangeleerde technieken in een gevecht kunnen worden toegepast.

Theorielessen zijn niet voorzien. De nodige achtergrondinformatie over ontstaan, interpretatie en nut van de aangeleerde technieken wordt uitgelegd tijdens de trainingen zelf. Indien nodig kan hierover verder worden gediscussieerd tijdens de vrije trainingen of daarbuiten. Discussie zonder taboe is immers één van de fundamenten van de werking van Sumus Soldani. Diepere theoretische studie is niet verplicht, maar wordt zeker aangemoedigd. Een brochure met de basisbegrippen uit het zwaardvechten wordt aan nieuwe leden bezorgd. Er wordt geëist dat deze begrippen binnen het jaar gekend zijn en zonder problemen kunnen worden uitgevoerd.